Bidra med det du kan

Hvis du forteller oss hva du kan, så skal vi vise deg hva du kan bidra med. Kan du svømme, kjøre bil, skravle, tulle eller noe helt annet?


Skriv inn det du kan:

Flott, da kan du for eksempel bidra med:


OM NORGES
FRIVILLIGSENTRALER

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet. Frivilligsentralene skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Gå til nettsted